املاک سیب سبز

نمایش فایل مغازه :

مشخصات ملک و مالک
نوع معامله
مشخصات مغازه
جزئیات مغازه
طبقه زیر بنا نیم طبقه مساحت نیم طبقه ارتفاع مغازه بر مغازه کف پوش تلفن پارکینگ انباری ودیعه(تومان) اجاره ماهیانه(تومان)
عکسهای ملک