املاک سیب سبز

نمایش فایل مغازه :

مشخصات ملک و مالک
نوع معامله
مشخصات مغازه
جزئیات مغازه
طبقه زیر بنا نیم طبقه مساحت نیم طبقه ارتفاع مغازه بر مغازه کف پوش تلفن پارکینگ انباری ودیعه(تومان) اجاره ماهیانه(تومان)
عکسهای ملک
عکس شماره 1 :
عکس شماره 2 :
عکس شماره 3 :